četrtek, 21. april 2011

Proquest Central

ProQuest Central je ena največjih združenih baz podatkov s celotnimi besedili. Vsebuje več kakor 11.600 naslovov – časopisov, revij, časnikov, poslovnih poročil itd., od tega več kakor 8.700 v celotnem besedilu. Pokriva več kakor 160 predmetnih področij, vključno z najpomembnejšimi, med katerimi so poslovanje in ekonomija, medicina in zdravstvo, novice in svetovne zadeve, znanost, izobraževanje, tehnika, humanistika, družbene vede, psihologija, literatura, pravo in še veliko drugih.


Iskanje po Proquest Central nadomešča sedanje iskanje po posameznih zbirkah ProQuest Computing, ProQuest Dissertations and Theses, ProQuest Social Science Journals, ProQuest Telecommunications  ter po zbirki AB Inform.

Vir je dostopen na http://search.proquest.com/?accountid=16468.

Ni komentarjev: