četrtek, 31. januar 2008

GeoRef in GeoScience v portalu DiKUL

GeoRef je ena izmed najpomembnejših bibliografskih zbirk za področje geoloških znanosti. Od leta 1966 jo izdaja American Geological Institute. Vsebuje skoraj 3 milijone zapisov o znanstvenih člankih, knjigah, zemljevidih, prispevkih s konferenc, poročilih ter disertacijah s področja geologije in sorodnih ved. Pokriva obdobje od leta 1933 pa do danes, letni prirast zapisov je 90.000. Dostop je možen z lokacij Univerze v Ljubljani, možen je tudi oddaljen dostop za člane knjižnic UL z geslom.

GeoScienceWorld je neprofitna organizacija šestih vodilnih geoloških združenj in enega inštituta iz ZDA in Velike Britanije, ki nudi elektronski dostop do najpomembnejših serijskih publikacij ustanoviteljic, kakor tudi drugih neprofitnih ali neodvisnih založnikov. Trenutno je v paketu dostopnih 36 naslovov revij, postopoma pa bodo dodajali tudi knjige, zemljevide in druge digitalne geološke podatke.

Obe zbirki sta dostopni tudi v portalu DiKUL. Iskanje po GeoRef zahteva avtentikacijo (iz IP okolja UL oz. z oddaljenim dostopom). Iskanje po GeoScienceWorld je prostodostopno, do celotnih besedil pa boste zaenkrat lahko dostopali le iz prostorov UL. V bližnji prihodnosti lahko pričakujete tudi oddaljeni dostop.

Zbirki za UL zagotavlja NTF, Oddelek za geologijo.

torek, 29. januar 2008

DiKUL - Novosti na področju informacijskih virov v letu 2008

Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani
Portal DiKUL predstavlja enotno vstopno točko do elektronskih informacijskih virov Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani. Več...

Springer e-Books
Od letos dalje je uporabnikom Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani na voljo skoraj 9000 elektronskih knjig iz zbirke Springer e-Books. Več...

CSA Illustrata: Natural Sciences
V letu 2008 je za uporabnike Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani dostopna tudi večfunkcionalna bibliografska zbirka CSA Illustrata: Natural Sciences. Posebnost zbirke je, da poleg bibliografskih podatkov o literaturi omogoča dostop do grafičnih elementov v originalni velikosti iz vseh indeksiranih celotnih besedil. Več...

Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials', Volumes 1 – 5
Od letos je uporabnikom Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani na voljo tudi Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials, ki je temeljni priročnik za področje magnetizma in magnetnih materialov.

ASTM Passport to Steel Online
Faktografska podatkovna zbirka, ki vsebuje primerjalne podatke o oznakah za več kot 80.000 jekel v standardih ASTM, ASME, AFNOR, API, SAE, DIN, BSI, CEN, CSA, JIS, and ISO. Vsebuje tudi podatke o kemičnih in mehanskih lastnostih jekel.

Nova verzija programa SciFinder Scholar 2007
Nameščena je nova verzija programa SciFinder Scholar 2007, ki po novem omogoča iskanje po vsebini Chemical Abstracts in Medline 4 sočasnim uporabnikom z UL (prej 3). Več...


SocINDEX with Full Text (EBSCO) služi za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov in knjig s področja sociologije in sorodnih ved. Na voljo so celotna besedila člankov iz približno 500 revij in skoraj 7000 celotnih besedil prispevkov s konferenc ter celotna besedila 735 knjig. Na voljo so tudi podrobnejši podatki o avtorjih. Možno je iskanje citiranih referenc, iskanje je podprto s tezavrom.

četrtek, 24. januar 2008

Članek o DiKUL v Delu Znanost

Danes so v Delovi prilogi Znanost prijazno objavili članek o naši digitalni knjižnici. Članek si lahko preberete v tiskani izdaji Dela, 24.1.2008. Preberite prednatis članka.