torek, 25. marec 2014

Janez Štebe, Sonja Bezjak, Sanja Lužar, Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Da bi preverili, kakšno je v Sloveniji stanje na področju raziskovalnih podatkov in oblikovali predloge za prihodnje načrte, ki bodo utemeljeni na realnih možnostih, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ARRS na razpisu za predlagani Ciljni raziskovalni projekt: Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji izbralo Arhiv družboslovnih podatkov pri Univerzi v Ljubljani. V mednarodnem okolju obstaja soglasje o pomenu vzpostavitve odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov za razvoj znanosti. Zelo vplivna so Načela in usmeritve OECD, Priporočila Komisije EU in ostalih predstavnikov deležnikov v znanosti (LERU, Science Europe in njena delovna skupina Research Data, LIBER, ALLEA). S članstvom v mednarodni organizaciji OECD se je Slovenija zavezala, da bo sledila njenim smernicam na področju dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih iz javnih sredstev.

Dostop do publikacije...

četrtek, 20. marec 2014

4. strokovno srečanje konzorcijev CTK

Vabimo vas na 4. srečanje članov konzorcijev CTK, ki bo v četrtek, 3.4.2014 ob 9.00 uri v TR3, Trg republike 3, Ljubljana – dvorana v pritličju. Več na spletnem mestu prireditve...