sreda, 16. april 2014

Konferenca ARNES

Vabljeni na konferenco ARNES 2014!

Tokratna vodilna tema je tesno povezana z izmenjavo znanja. Na dogodek, ki bo potekal 28. maja 2014 v Kranjski Gori, se lahko prijavite prek spleta (KOTIZACIJE NI).

Izmenjava znanja je meje klasičnih učilnic presegla že v prejšnjem stoletju, sodobna tehnologija pa nam s svojim hitrim napredkom omogoča vedno enostavnejše in učinkovitejše metode posredovanja znanja. V današnjem času na ta način poučevanje ni več zgolj domena vrtcev, šol in fakultet, tehnologija podaja roko tudi raziskovalnim inštitutom, muzejem, galerijam in drugim organizacijam, ki tako lahko delijo svoje vsebine in akumulirano znanje . S pomočjo tehnologije lahko danes presegamo tako fizične omejitve kot tudi meje v našem dojemanju izmenjave znanja, saj o globalni učilnici ne razmišljamo več zgolj s stališča preseganja mej, temveč tudi s stališča ciljnih skupin, ki bi jih naše vsebine utegnile zanimati.

Konferenco bomo začeli s predavanjem, na katerem si bomo ogledali, kako vzpostaviti platformo, prek katere bo mogoče varno izvajati preverjanje znanja s pomočjo sodobnih tehnologij. Izvedeli bomo, kako lahko predavanja v celoti izvajamo na daljavo ob pomoči sodobnih tehnologi. S tem seveda tudi nismo več omejeni le na Slovenijo, saj lahko našo publiko dosežemo tudi drugje.

Gotovo večina med vami že pozna Iversity.org, največjo evropsko platformo za odprto izobraževanje na daljavo, tokrat pa bomo imeli priložnost izvedeti, kako je bila sama platforma vzpostavljena. Ogledali si bomo, kako odprta izobraževanja na daljavo izvajajo na Hrvaškem in kaj smo na tem področju za vas pripravili na Arnesu.

Glede na to, da je »izložba« večine izobraževalnih organizacij še vedno spletna stran, si bomo ogledali, kaj nas lahko doleti, če za našo spletno stran ne skrbimo, kako lahko nesrečne dogodke v povezavi z našimi spletnimi stranmi preprečimo, in dobili koristne namige o aktualnih sistemih za upravljanje z vsebinami spletnih strani.

Konferenco bomo zaključili s pregledom storitev, ki jih za vas zagotavljamo na Arnesu. Poleg konkretnih primerov uporabe že uveljavljenih storitev, ki jih verjetno že dobro poznate, vam bomo predstavili tudi dve novi, ki vam bosta znatno olajšali komunikacijo z vašimi ciljnimi javnostmi.

Konferenca Arnes povezuje področje izobraževanja, raziskovanja ter kulture in je namenjena širokemu krogu obiskovalcev, saj pokriva tako uporabniške kot tudi sistemske vidike uporabe novih tehnologij. Konferenca ni zgolj dogodek, na katerem lahko izveste nekaj novega in koristnega. Na njej lahko poleg zanimivih predavanj pričakujete tudi možnost izmenjave izkušenj z drugimi obiskovalci konference na tradicionalni sirovi poslastici ob njenem zaključku. Ne nazadnje pa je Konferenca Arnes tudi odlična priložnost za srečanje s sodelavci Arnesa, ki vam bomo ves čas konference na razpolago.

Upamo, da se vidimo v Kranjski Gori!

Arnes

Program konference: http://www.sirikt.si/dogodki/konferenca-arnes/

Prijava: http://www.zrss.si/sirikt2014/prijava.php

SCImago

Spletno mesto SCImago Journal Ranking omogoča dostop do bibliometrijskih informacij o revijah, indeksiranih v citatni bazi Scopus. Med temi podatki sta tudi indeks SJR in SNIP. Prav tako omogoča primerjavo posameznih naslovov med sabo.

Na spletnem mestu boste našli številne druge informacije, predvsem o raziskovalni uspešnosti posameznih držav.

Spletni naslov: http://www.scimagojr.com/journalrank.php

torek, 15. april 2014

Katalog informacijskih virov Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani

Katalog informacijskih virov vsebuje:
-zbirke bibliografskih in drugih podatkov (t. i. baze podatkov, kot so Iconda, PsycArticles, Agricola, Web of Science…),
- portale založnikov in ponudnikov elektronskih revij in knjig v celotnih besedilih (npr. ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, IEEE Xplore, JSTOR, Emerald, Sage Journals, Oxford Journals…),
- repozitorije s prosto dostopnimi besedili in
-slovarje.

V katalogu je trenutno opisanih 124 informacijskih virov. Za vsak vir je na voljo neposredna povezava (s klikom na naslov vira) ter kratek opis, podatki o založniku in pogoji dostopa. Po katalogu informacijskih virov je možno iskanje po vseh podatkih o viru (vključno z opisom). Pod iskalnim okencem pa je seznam bližnjic A-Z za prikaz virov po začetni črki naslova.

Napake pri delovanju spletnih povezav lahko javite po e-pošti maja.vihar@ctk.uni-lj.si ali na tel. 041 756 308.
Spletna povezava
http://dikul.uni-lj.si/viri/