četrtek, 11. september 2008

Zanimive novice

Moj Najdi.si Beta, spletni naslov http://www.najdi.si/index-sp.jsp (na vrhu zaslona spletnega vmesnika najdi.si najdete možnost preklopa) omogoča, da si uredite različne vire novic na tak način, da jih v okolju najdi.si avtomatsko prikličete na zaslon. Lahko izbirate med viri novic iz ponudbe najdi.si ali pa dodate svoje vire. Storitev temelji na XML RSS tehnologiji. Ker ima večina sodobnih informacijskih virov signalne informacije urejene tudi v RSS, lahko torej tudi tovrstne informacije zbirate in prebirate na enem mestu. Zares uporabna aplikacija.

Knol - wiki enciklopedija, ki jo ponuja Google kot odziv na izjemen uspejh Wikipedie. Knol se od Wikipedie bistveno razlikuje v dejstvu, da lahko prispevke objavljajo le t.i. eksperti za posamezna znanstvena oz. strokovna področja. Pa še ena pomembna informacija za morebitne pisce v Knol: Google bo na izbrane prispevke lepil svoje komercialne prispevke. Baje, da bodo od tega imeli zaslužek tudi avtorji.

Po BioMedCentral smo tudi na področju kemije dobili obsežen agregator espertno ocenjenih znanstvenih revij iz odprtega dostopa ChemistryCentral, spletni naslov http://www.chemistrycentral.com/.

Založnik "Inter-Research Science Center" izdaja med drugimi tudi revijo "Ethics in Science and Environmental Politics (ESEP)". Prva številka osmega letnika te revije je tematska in je posvečena uporabi in zlorabi bibliometričnih kazalcev pri vrednotenju znanstvene učinkovitosti. Vseh 14 prispevkov na to temo je bralcem prosto dostopnih v obliki .pdf dokumentov, sporoča prof. Nekrep na blogu Lilole.

"patents.com" je največji prosto dostopni portal za iskanje patentnih zapisov v svetu (vključuje 450 milijonov indeksiranih patentnih strani, ki so na voljo v 15 jezikih originalnega vpisa), sporoča prof. Nekrep na blogu Lilole.

Ni komentarjev: