petek, 16. januar 2009

Publikacije OECD

Narodna in univerzitetna knjižnica je z letom 2009 postala depozitarna knjižnica OECD -
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj.

Z lokacij NUK, Univerze v Ljubljani in CTK je tako z začetkom leta možno iskanje in branje celotnih besedil vseh publikacij, ki jih izdaja OECD od leta 1998 naprej. Na voljo je več kot 2000 knjig, poročil in časopisov, omogoča pa še pregledovanje 26 statističnih zbirk podatkov OECD in 10 zbirk IEA - Mednarodne agencije za energijo.

Najdete jih na lokaciji: http://titania.sourceoecd.org/vl=2923904/cl=32/nw=1/rpsv/home.htm
Publikacije so v angleščini in francoščini, povzetki pa tudi v drugih jezikih, poroča Helena Janežič iz NUK-a.

Ni komentarjev: