sreda, 09. julij 2014

Strokovno srečanje E-izobraževanje : izzivi za visokošolske knjižnice

Vabimo vas na strokovno srečanje E-izobraževanje: izzivi za visokošolske knjižnice. Posvet bo 23. oktobra 2014 v konferenčni dvorani na Trgu republike 3 v Ljubljani. Sodobna informacijska in komunikacijska oprema sta omogočili nove oblike in načine posredovanja in usvajanja znanja ter ustvarjanje novega, s tem pa tudi nove možnosti v organizaciji in izvajanju visokošolskega izobraževanja. E-izobraževanje postaja vse bolj razširjena oblika poučevanja in učenja na univerzah po svetu. Računalniška omrežja, večpredstavnostne aplikacije, učni portali, orodja za odkrivanje informacij, digitalne knjižnice, virtualne učilnice, učenje na daljavo in interaktivne tehnologije omogočajo njegovo neodvisnost od časa in prostora ter možnost sočasnega komuniciranja med udeleženci izobraževanja (učitelji, tutorji in učeči) ne glede na to, kje vstopajo v izobraževalni proces. Naloga visokošolskih knjižnic je, da prav tako kot tradicionalnim zagotavljajo ustrezno informacijsko podporo tudi novim oblikam poučevanja in učenja. Zagotavljanje elektronskih informacijskih virov in pomoč pedagoškim delavcem pri njihovem vključevanju v gradivo študijskih predmetov, nudenje informacij o študijskem gradivu v odprtem dostopu, izdelava e-učnih paketov, svetovanje pri reševanju avtorskopravnih vprašanj, pomoč in svetovanje študentom pri reševanju raziskovalnih vprašanj in pripravi pisnih nalog, tutorstvo, izvajanje e-izobraževanj in izdelava spletnih vadnic ter drugih pripomočkov za informacijsko pismenost ipd. predstavljajo storitve visokošolskih knjižnic, ki pomenijo učinkovito podporo spremenjenemu načinu izobraževanja na visokošolskih zavodih. Namen strokovnega srečanja je spoznati sodobne vire in tehnologije pri zagotavljanju visokošolskega izobraževanja v elektronskem okolju ter spregovoriti o izzivih in priložnostih za visokošolske knjižnice.

Cilji: Seznanitev z aktualnimi vsebinami za visokošolske knjižnice v pogojih prehajanja visokošolskeg izobraževanja in znanstvenega komuniciranja v elektronsko okolje;
Seznanitev z obstoječo infrastrukturo, tehnologijo in projekti e-izobraževanja na UL oziroma v Sloveniji;
Seznanitev z možnostmi za sodelovanje visokošolskih knjižnic kot dejavnih partnerjev v izvajanju in razvoju e-izobraževanja v visokem šolstvu;
Predstavitev dobrih praks visokošolskih knjižnic, izmenjava izkušenj in opredelitev ključnih področij za bodoča partnerstva.

...več o dogodku

četrtek, 15. maj 2014

Knjižne novosti CTK, januar - februar 2014

Izšla je nova številka Knjižnih novosti CTK, ki prinaša podatke o 284 novih tiskanih knjigah, ki jih je v prvih dveh mesecih tega leta kupil CTK. Ob tem vas vljudno vabimo, da nam svoje predloge za nabavo tiskanih knjig sporočite na e-pošto post@ctk.uni-lj.si oz. na tel. 01 2003 410. Želimo vam uspešno uporabo naših virov in storitev.

sreda, 16. april 2014

Konferenca ARNES

Vabljeni na konferenco ARNES 2014!

Tokratna vodilna tema je tesno povezana z izmenjavo znanja. Na dogodek, ki bo potekal 28. maja 2014 v Kranjski Gori, se lahko prijavite prek spleta (KOTIZACIJE NI).

Izmenjava znanja je meje klasičnih učilnic presegla že v prejšnjem stoletju, sodobna tehnologija pa nam s svojim hitrim napredkom omogoča vedno enostavnejše in učinkovitejše metode posredovanja znanja. V današnjem času na ta način poučevanje ni več zgolj domena vrtcev, šol in fakultet, tehnologija podaja roko tudi raziskovalnim inštitutom, muzejem, galerijam in drugim organizacijam, ki tako lahko delijo svoje vsebine in akumulirano znanje . S pomočjo tehnologije lahko danes presegamo tako fizične omejitve kot tudi meje v našem dojemanju izmenjave znanja, saj o globalni učilnici ne razmišljamo več zgolj s stališča preseganja mej, temveč tudi s stališča ciljnih skupin, ki bi jih naše vsebine utegnile zanimati.

Konferenco bomo začeli s predavanjem, na katerem si bomo ogledali, kako vzpostaviti platformo, prek katere bo mogoče varno izvajati preverjanje znanja s pomočjo sodobnih tehnologij. Izvedeli bomo, kako lahko predavanja v celoti izvajamo na daljavo ob pomoči sodobnih tehnologi. S tem seveda tudi nismo več omejeni le na Slovenijo, saj lahko našo publiko dosežemo tudi drugje.

Gotovo večina med vami že pozna Iversity.org, največjo evropsko platformo za odprto izobraževanje na daljavo, tokrat pa bomo imeli priložnost izvedeti, kako je bila sama platforma vzpostavljena. Ogledali si bomo, kako odprta izobraževanja na daljavo izvajajo na Hrvaškem in kaj smo na tem področju za vas pripravili na Arnesu.

Glede na to, da je »izložba« večine izobraževalnih organizacij še vedno spletna stran, si bomo ogledali, kaj nas lahko doleti, če za našo spletno stran ne skrbimo, kako lahko nesrečne dogodke v povezavi z našimi spletnimi stranmi preprečimo, in dobili koristne namige o aktualnih sistemih za upravljanje z vsebinami spletnih strani.

Konferenco bomo zaključili s pregledom storitev, ki jih za vas zagotavljamo na Arnesu. Poleg konkretnih primerov uporabe že uveljavljenih storitev, ki jih verjetno že dobro poznate, vam bomo predstavili tudi dve novi, ki vam bosta znatno olajšali komunikacijo z vašimi ciljnimi javnostmi.

Konferenca Arnes povezuje področje izobraževanja, raziskovanja ter kulture in je namenjena širokemu krogu obiskovalcev, saj pokriva tako uporabniške kot tudi sistemske vidike uporabe novih tehnologij. Konferenca ni zgolj dogodek, na katerem lahko izveste nekaj novega in koristnega. Na njej lahko poleg zanimivih predavanj pričakujete tudi možnost izmenjave izkušenj z drugimi obiskovalci konference na tradicionalni sirovi poslastici ob njenem zaključku. Ne nazadnje pa je Konferenca Arnes tudi odlična priložnost za srečanje s sodelavci Arnesa, ki vam bomo ves čas konference na razpolago.

Upamo, da se vidimo v Kranjski Gori!

Arnes

Program konference: http://www.sirikt.si/dogodki/konferenca-arnes/

Prijava: http://www.zrss.si/sirikt2014/prijava.php

SCImago

Spletno mesto SCImago Journal Ranking omogoča dostop do bibliometrijskih informacij o revijah, indeksiranih v citatni bazi Scopus. Med temi podatki sta tudi indeks SJR in SNIP. Prav tako omogoča primerjavo posameznih naslovov med sabo.

Na spletnem mestu boste našli številne druge informacije, predvsem o raziskovalni uspešnosti posameznih držav.

Spletni naslov: http://www.scimagojr.com/journalrank.php

torek, 15. april 2014

Katalog informacijskih virov Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani

Katalog informacijskih virov vsebuje:
-zbirke bibliografskih in drugih podatkov (t. i. baze podatkov, kot so Iconda, PsycArticles, Agricola, Web of Science…),
- portale založnikov in ponudnikov elektronskih revij in knjig v celotnih besedilih (npr. ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, IEEE Xplore, JSTOR, Emerald, Sage Journals, Oxford Journals…),
- repozitorije s prosto dostopnimi besedili in
-slovarje.

V katalogu je trenutno opisanih 124 informacijskih virov. Za vsak vir je na voljo neposredna povezava (s klikom na naslov vira) ter kratek opis, podatki o založniku in pogoji dostopa. Po katalogu informacijskih virov je možno iskanje po vseh podatkih o viru (vključno z opisom). Pod iskalnim okencem pa je seznam bližnjic A-Z za prikaz virov po začetni črki naslova.

Napake pri delovanju spletnih povezav lahko javite po e-pošti maja.vihar@ctk.uni-lj.si ali na tel. 041 756 308.
Spletna povezava
http://dikul.uni-lj.si/viri/

torek, 25. marec 2014

Janez Štebe, Sonja Bezjak, Sanja Lužar, Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Da bi preverili, kakšno je v Sloveniji stanje na področju raziskovalnih podatkov in oblikovali predloge za prihodnje načrte, ki bodo utemeljeni na realnih možnostih, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z ARRS na razpisu za predlagani Ciljni raziskovalni projekt: Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji izbralo Arhiv družboslovnih podatkov pri Univerzi v Ljubljani. V mednarodnem okolju obstaja soglasje o pomenu vzpostavitve odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov za razvoj znanosti. Zelo vplivna so Načela in usmeritve OECD, Priporočila Komisije EU in ostalih predstavnikov deležnikov v znanosti (LERU, Science Europe in njena delovna skupina Research Data, LIBER, ALLEA). S članstvom v mednarodni organizaciji OECD se je Slovenija zavezala, da bo sledila njenim smernicam na področju dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih iz javnih sredstev.

Dostop do publikacije...

četrtek, 20. marec 2014

4. strokovno srečanje konzorcijev CTK

Vabimo vas na 4. srečanje članov konzorcijev CTK, ki bo v četrtek, 3.4.2014 ob 9.00 uri v TR3, Trg republike 3, Ljubljana – dvorana v pritličju. Več na spletnem mestu prireditve...

petek, 14. februar 2014

TEST - ZAPISI IZ COBISS-a v DiKUL

Obveščamo vas, da smo začeli z vnosom in povezovanjem lokalnih katalogov knjižnic Univerze v Ljubljani v DiKUL. Funkcionalnost vam bo omogočala, da boste lahko ob iskanju po zbirkah e-revij, e-knjig in drugih baz podatkov hkrati iskali tudi tiskano gradivo. Zaenkrat je ta funkcionalnost še v fazi testiranja in še ne deluje.

NOVO V DiKUL: SCOPUS

Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih ter 2.800 odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 51 milijonov bibliografskih zapisov (30.3 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno. Scopus vsebuje še prispevke iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, Primo ali Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.

Dostopnost: Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, NUK in CTK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene ter druge člane knjižnic UL, NUK in CTK z geslom.

Povezava do Scopusa...

četrtek, 13. februar 2014

NOVO v DiKUL - RCS Gold

RSC Gold omogoča dostop do 38 tekočih naslovov revij, 6 podatkovnih zbirk (Analytical Abstracts, Catalysts and Catalysed Reactions, Chemical Hazards in Industry, Laboratory Hazards Bulletin, Methods in Organic Synthesis in Natural Product Updates), monografske serije Issues in Environmental Science and Technology in arhivskih vsebin Annual Reports on the Progress of Chemistry, sekcije A, B in C enega od vodilnih svetovnih združenj za kemijo, britanskega The Royal Society of Chemistry. Pokriva področja kemije, biologije, biofizike oz. fizike, materialov, medicine in farmacije. Celotna besedila člankov so dostopna različno, pri nekaterih naslovih revij od l. 1997 oz. pri novejših naslovih od začetka izhajanja dalje.

Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, NUK in CTK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, NUK in CTK z geslom.

Več o viru na spletnem mestu RCS Gold