ponedeljek, 10. november 2008

Oddaljen dostop do portala DiKUL ter podaljšanje vpisa v knjižnice

V zadnjem času smo imeli veliko klicev glede motenj pri dostopu do osebnih profilov ter glede oddaljenega dostopa do portala. V veliki večini je šlo za to, da uporabniki - študentje - v svojih knjižnicah z novim šolskim letom niso podaljšali vpisa v knjižnice. V CTK imamo vpis od datuma do datuma, v nekaterih knjižnicah pa je po našem vedenju z novim šolskim letom treba obnoviti vpis. Naj ponovim: s študentsko izkaznico imajo vsi redno vpisani študentje brezplačen vpis v vse knjižnice UL (tudi NUK in CTK), saj so stroške za tovrstne knjižnične storitve plačali že ob vpisu! Opozarjam tudi, da je ob vpisu v NUK treba poravnati kavcijo za kartico za prehod do čitalnic. To je kavcija in ne vpisnina, ki jo NUK ob koncu uporabe vrne.